کتاب نظریه گراف ها و کاربرد ها آن نوشته جی ای باندی و یو اس آر مورتی

7,000 تومان

 

کتاب نظریه گراف ها و کاربرد ها آن نوشته جی ای باندی و یو اس آر مورتی

ترجمه حمید ضرابی زاده

pdf

توضیحات

کتاب نظریه گراف ها و کاربرد ها آن نوشته جی ای باندی و یو اس آر مورتی