کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی دکتر مهرزاد حمیدی

5,000 تومان

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی دکتر مهرزاد حمیدی

نسخه پی دی اف

به صورت کامل شامل 300 صفحه

توضیحات

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی دکتر مهرزاد حمیدی