کتاب مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار شهرآبادی و بشیری

7,000 تومان

 

کتاب مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار شهرآبادی و بشیری

به صورت پی دی اف pdf

توضیحات

کتاب مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار شهرآبادی و بشیری