نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر ريتزر

5,000 تومان

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر ريتزر
نسخه پی دی اف با کیفیت بالا و رنگی
زبان:فارسی
شامل جلد یک و دو

توضیحات

نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر ريتزر