جزوه تئوری سازه ها 1 علی اکبرگل افشانی

5,000 تومان

 

جزوه تئوری سازه ها 1 علی اکبرگل افشانی

 

به صورت دست نویس

pdf

توضیحات

 

جزوه تئوری سازه ها 1 علی اکبرگل افشانی